Miễn trừ trách nhiệm đối với người chơi tại Hitlcub

1. Quyền hạn chung

 • Việc truy cập và sử dụng website Hitclub https://hitclub01.com/ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và quy định được nêu.
 • Hitclub có quyền thay đổi Miễn Trừ Trách Nhiệm này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng website sau khi có thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những thay đổi đó.
 • Hitclub có quyền tạm ngưng hoặc đóng cửa website mà không cần thông báo trước.

2. Tư cách người chơi

 • Hitclub chỉ dành cho những người chơi đủ tuổi hợp pháp theo quy định của pháp luật tại khu vực pháp lý của họ.
 • Người chơi có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đăng ký tài khoản Hitclub.
 • Hitclub có quyền xác minh thông tin người chơi và có thể tạm ngưng hoặc đóng tài khoản của người chơi nếu phát hiện thông tin sai lệch hoặc vi phạm quy định.

3. Hành vi cá nhân

 • Người chơi chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hành vi và quyết định của mình khi sử dụng website Hitclub.
 • Hitclub không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ hành vi cá nhân của người chơi.
 • Người chơi không được phép sử dụng website Hitclub cho mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm quy định của Hitclub.

4. Hạn chế trách nhiệm

 • Hitclub không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Mất mát lợi nhuận hoặc doanh thu
  • Mất mát dữ liệu
  • Gián đoạn hoạt động kinh doanh
  • Yêu cầu bồi thường thiệt hại do bên thứ ba
 • Hitclub không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hệ thống, sự cố kỹ thuật hoặc lỗi do con người nào gây ra.
 • Hitclub không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên website Hitclub.

5. Liên kết ngoài

 • Website Hitclub có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Hitclub không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho nội dung, tính bảo mật hoặc hoạt động của các trang web hoặc dịch vụ đó.
 • Việc truy cập và sử dụng các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba là do bạn tự nguyện và chịu trách nhiệm.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

 • Tất cả nội dung trên website Hitclub, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, phần mềm và thương hiệu, đều thuộc sở hữu độc quyền của Hitclub hoặc bên cấp phép thứ ba.
 • Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào trên website Hitclub mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước đây của Hitclub hoặc bên cấp phép thứ ba.

7. Quyền tài phán

 • Miễn Trừ Trách Nhiệm này được chi phối và giải thích theo luật pháp của Việt Nam.
 • Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Miễn Trừ Trách Nhiệm này sẽ được giải quyết bởi các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Lưu ý:

Người chơi nên đọc kỹ Điều khoản sử dụngchính sách bảo mật của Hitclub để có đầy đủ thông tin về các quy định và trách nhiệm của Hitclub và người chơi.